Varför gör vi tillvaron så mycket mer komplex än den behöver vara? Varför mår vi sämre och sämre trots alla tillgångar och framgångar? Vad är kvalitet?

Skala av och förenkla. Tänk tvärt om. Skapa nya kartor av verkligheten – nya principer. Hitta och lev efter dina värderingar. Fyll dagen med liv!

Jag heter Martin Sochor. Min avsikt är att hjälpa dig, eller din verksamhet, hitta inspiration och upptäcka nya infallsvinklar.  Vi skapar nya principer i syfte att bygga en solid grund för dig eller ditt företag.

Med coachning såväl som konkret hjälp under resan bygger vi tillsammans plattformar och stakar ut vägen i riktning framåt.

KONTAKTA MIG