Jag ger behandling genom massage eller närliggande metoder. Min affärsidé är att med minsta möjliga insats skapa största möjliga utfall för dig som klient.