Om Kroppsligen

Varför söker vi lösningar som är mer komplexa än de behöver vara? Varför tappar vi orienteringen? Vad är orsak och verkan? Vad är viktigt – egentligen?

Skala av och förenkla. Tänk tvärt om ibland. Skapa nya kartor av verkligheten och upptäck därigenom nya vägar och lösningar.

Jag som driver Kroppsligen heter Martin Sochor. Jag  är utbildad och certifierad massageterapeut sedan mer än 10 år tillbaka (2007-2008). Min grund och erfarenhet av behandling genom massage, i kombination med stor nyfikenhet, har successivt tagit mig in på kompletterande och nya vägar. Varje enskilt fall är unikt och ingen metod är allsmäktig! Min affärsidé är att med minsta möjliga insats skapa största möjliga utfall för dig som klient. Det innebär i praktiken att alltid sträva efter att hitta den eller de metoder som hjälper dig bäst. Inte mer, inte mindre.

Det kan innebära att det kanske räcker att hjälpa dig hitta inspiration och upptäcka nya infallsvinklar. Att skapa nya principer i syfte att bygga en solid grund för den fortsatta resan på vägen framåt. Eller genom behandling med massage, tejpning eller avslappning avhjälpa akuta eller mer långvariga besvär. Så – med coachning såväl som konkret hjälp under resan bygger vi tillsammans din plattform och styrka samtidigt som vi löser knutar som dyker upp längs vägen.

KONTAKTA MIG